Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla nová internetová stránka www.ucimenadialku.sk, ktorej cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie nového koronavírusu. V sekcii Zdroje si môžete vyhľadať na základe filtrovania odkazy na rozmanité druhy materiálov určených aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako sú napr. interaktívne cvičenia a testy, náučné videá, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov a iné. Prostredníctvom portálu dostane každý, kto potrebuje odpoveď na svoj problém a nájde tam užitočné rady a námety.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru do organizačnej súčasti školy – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva - logopéda. Nástup ihneď. Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe logopédia. Svoje žiadosti zasielajte poštou na uvedenú adresu, príp. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. ďalšie informácie na č. tel. 0911 55 33 21.

Od 01.01.2017 sa našej škole zmenil názov: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča. Škola má organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča
  • Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1, Bytča
  • Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča.

Od 01.09.2016 sa otvára samostatná rozpočtová organizácia Praktická škola so sídlom v priestoroch ŠZŠ s MŠI Bytča, Mičurova 367/3, 014 01 Bytča.

Od 01.01.2017 bude existovať jedna samostatná rozpočtová organizácia pod názvom Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča. Táto organizácia bude mať súčasti:

Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov jednotlivých ročníkov nájdete v kategórii Školské dokumenty alebo TU.

 

Vážení rodičia, sponzori a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov pre deti a žiakov  špeciálnej základnej školy a špeciálnej materskej školy. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na nákup nových učebných a kompenzačných pomôcok pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tlačivá pre zamestnávateľa si môžete prevziať osobne v našej škole u p. Mgr. Randovej alebo v daňovom priznaní poukázať 2% na adresu Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina a kópiu odovzdať v našej škole.

ĎAKUJEME!Prvý polrok školského roka sme na našej škole ukončili športovými a pohybovými aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Jarné počasie umožnilo aj najmenším škôlkarom vybehať sa na školskom dvore. Pre žiakov prípravného až 7. ročníka sme pripravili športové súťaže v hode na cieľ, člnkovom behu a v štafetovom behu. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretli v priateľskom futbalovom zápase. Po návrate do školy bol deťom podávaný bylinkový čaj a deti boli poučené o škodlivosti pitia energetických nápojov.